СПОРТСКА АКАДЕМИЈА БЕОГРАД2020-06-01T09:05:48+00:00

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ “СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА” И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ “ТРЕНИНГ У ВРХУНСКОМ СПОРТУ” И “РЕКРЕАЦИЈА”

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ “СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА” И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ “ТРЕНИНГ У ВРХУНСКОМ СПОРТУ” И “РЕКРЕАЦИЈА”
СПОРТСКА АКАДЕМИЈА ЈЕ ЧЛАН:

ОСНИВАЧИ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Спортска академија основана је 1996. године. Оснивачи су: Олимпијски комитет Србије, Град Београд, ЈСД “Партизан”, СД “Црвена звезда”
и Леон Лукман.

У протекле 24 године на Академији је дипломирало преко 2000 студената на 30 спортских грана.
Поред основних и специјалистичких студија Академија оспособљава стручњаке за сва звања предвиђена Законом о спорту Србије.
Академија од 2008. издаје научно-стручни часопис на енглеском језику “Serbian Journal of sports sciences” који је рангиран међу водеће часописе у Србији.
Издавачка кућа SPRINGER из Хајделберга објавила је 32 књиге наших наставника из области спортске медицине и спорта.

Академија је 2004. године акредитована као референтни центар Међународног Олимпијског комитета за стручно оспособљавање тренера.
Стручну праксу студенти Академије обављају у СД “Црвена звезда” и ЈСД “Партизан”.
Академија је члан ASPC, EURASE  и KASSS.
Школарина за основне струковне студије за I, II и III годину износи у целости 800 и специјализацију 600 евра.

ОСНИВАЧИ СПОРТСКЕ АКАДЕМИЈЕ

Спортска академија основана је 1996. године. Оснивачи су: Олимпијски комитет Србије, Град Београд, ЈСД “Партизан”, СД “Црвена звезда”
и Леон Лукман.

СПОРТСКА АКАДЕМИЈА ЈЕ ЧЛАН:

У протекле 24 године на Академији је дипломирало преко 2000 студената на 30 спортских грана.
Поред основних и специјалистичких студија Академија оспособљава стручњаке за сва звања предвиђена Законом о спорту Србије.
Академија од 2008. издаје научно-стручни часопис на енглеском језику “Serbian Journal of sports sciences” који је рангиран међу водеће часописе у Србији.
Издавачка кућа SPRINGER из Хајделберга објавила је 32 књиге наших наставника из области спортске медицине и спорта.

Академија је 2004. године акредитована као референтни центар Међународног Олимпијског комитета за стручно оспособљавање тренера.
Стручну праксу студенти Академије обављају у СД “Црвена звезда” и ЈСД “Партизан”.
Академија је члан ASPC, EURASE  и KASSS.
Школарина за основне струковне студије за I, II и III годину износи у целости 800 и специјализацију 600 евра.

ВЕСТИ

СВЕ ВЕСТИ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ “СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА”

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ “ТРЕНИНГ У ВРХУНСКОМ СПОРТУ”

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ “РЕКРЕАЦИЈА”

Today’s University News

Covering topics from classes to politics and student organization events.